Polityka prywatności

Spółka zweryfikowana przez Krajowy Rejestr Sądowy \ KRS \ numer 0000808134 z kapitałem zakładowym 50.000,00 PLN

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, www.ms.gov.pl \ Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto

 

Spółka uzyskała certyfikat Marszałka Województwa Wielkopolskiego WUPX/3.2/9064/KRAZ i Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu 2020-01-15, pod numerem 23420 jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia uprawniona
do świadczenia usług:

&1 pośrednictwa pracy
&2 doradztwa personalnego
&3 coachingu personalnego
&4 poradnictwa zawodowego
&5 usług pracy tymczasowej

 

Przesyłając w korespondencji elektronicznej informacje o Państwa danych osobowych zgadzają się Państwo na ich gromadzenie i wykorzystywanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności przez Administratora w oparciu o Państwa zgodę oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych określonych
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz w Ustawie Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Nyvei Sp. z o.o., Poznań 61-362, ul. Forteczna 17B. NIP PL7822871687. Dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno przez spółkę Nyvei, jak i przez jej podwykonawców, partnerów i współpracowników. Są to podmioty, dzięki którym spółka może świadczyć wysokiej jakości usługi na najwyższym poziomie. Gwarantujemy całkowitą poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Państwa dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób i w żadnym wypadku nie mają do nich dostępu osoby nieuprawnione. Ustawa o RODO przyznaje Państwu prawo dostępu do danych osobowych prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do Nyvei Sp. z o.o. z prośbą o udostępnienie informacji na temat udostępnionych danych osobowych oraz sposobu i bezpieczeństwa ich przetwarzania.

Administrator gromadzi następujące dane osobowe: Imię i nazwisko; Adresy e-mail, Numer telefonu; Treść wiadomości; Załączniki.

Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu komunikacji z Państwem w spersonalizowany sposób; informacje dotyczą oferowanych usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przeprowadzania procesów rekrutacyjnych, obsługi zlecenia współpracy, realizacji umów między stronami, przypomnień, sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów, w celu rozwiązania problemów technicznych oraz odpowiedzi na Państwa skargi lub reklamacje, a także w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Państwem będącym klientem spółki Nyvei tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Państwa jako Klienta w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora;
a przypadku danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych w celach rekrutacyjnych – przez okres prowadzenia przez Administratora procesów rekrutacyjnych, nie dłużej niż 1 rok od dnia udostępnienia danych. W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu

jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Państwu regularne zapoznawanie
się z postanowieniami Polityki Prywatności.

*Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 23.09.2020.

Pliki Cookies

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu: utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika; optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika; zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu; zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu; wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

 

W ramach Serwisu stosowane są wyłącznie „sesyjne” pliki „cookies”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Administrator informuje, że przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.