Barbara Plucner

lektor języka polskiego, redaktor, szkoleniowiec, copywriter
Linkedin

Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu oraz Studium Marketingu dla pracowników administracji państwowej. Nauczycielka dyplomowana z blisko 40-letnim doświadczeniem, specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego jako obcego, wspomaga słuchaczy rosyjskojęzycznych w procesie adaptacji środowiskowej i kulturowej, od 2005 roku egzaminator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Inspektor w zespole przygotowującym kampanię wyborczą polityka ubiegającego się o reelekcję na stanowisku starosty powiatowego, zajmowała się koordynacją działań marketingowych, prowadzeniem strony internetowej, redakcją tekstów marketingowych oraz przemówień okolicznościowych. Zdobywała doświadczenie jako dziennikarka, poetka, eseistka, autorka i reżyser różnych form teatralnych. Ma w swoim dorobku szereg publikacji w tym zakresie.

Power Writing
Skuteczność Dydaktyczna
Kreatywność
Copywriter